Jesus sa:

Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Johannes 14:6